Leveringsbetingelser

Levering

Ved køb på Bedrenaetter.dk tages der ikke et fragtgebyr, når du vælger vores standardlevering.

Levering sker via fragtfirmaet Interfjord. Leveringstiden er angivet på hvert enkelt produkt og varierer fra 1 dag til 7 uger. Vi tilbyder standardlevering til alle brofaste øer i Danmark. Ved den gratis leveringsform bliver dine varer leveret til kantsten. Du står selv for at få varerne ind og opsat i det ønskede rum i din bolig.

Varer købt på Bedrenaetter.dk leveres på 2 måder, afhængigt af varetypen. Er der tale om mindre varer (topmadrasser også inkluderet) afsendes de med GLS. Hvis du ikke er hjemme, bliver varen placeret i den nærmeste pakkeshop, hvor denn kan afhentes. Du modtager desuden et trackingnummer per e-mail.

Når det kommer til senge, vil fragtmanden ringe dig op inden for 48 timer (2 hverdage) efter at du har modtaget en e-mail fra os, om at sengen/madrasserne etc. er afsendt fra vores lager. Når fragtmanden ringer til dig, er det for at aftale hvilken dag det passer dig at modtage varerne - fragtmanden kan ikke nødvendigvis give et specifikt tidspunkt på dagen hvor varerne leveres, men vil typisk give et estimat. Bemærk at estimatet ikke ligger fast, da der er mange udefrakommende faktorer som trafik, uheld og lignende, der kan skubbe leveringstidspunktet.

Leveringsbetingelser

Fragtmanden leverer varerne på leveringsadressen. Det er dit ansvar at oplyse den korrekte leveringsadresse.

Hvis der er valgt opbæring eller opbæring og montering, så leverer fragtmanden dine varer det sted på leveringsadressen som du har bestemt, såfremt der er fri passage. Varerne bliver opsat på adressen til brug, bemærk desuden at der ikke bores i vægge eller gulve af forsikringsmæssige hensyn.

Ændring af leveringstidspunkt/forgæves levering.

Ændring eller annullering af leveringstidspunkt- eller adresse skal ske senest 2 dage inden aftalte leveringsdato. Ved senere ændring/annullering tilbageholdes et fragtgebyr på 500 kroner. Hvis du ikke er hjemme når fragtmanden kommer, tilbageholder vi fragtgebyret, ligesom der opkræves fragtgebyr for en evt. ny levering. Annulleres købet efter leveringsdato er fastlagt, vil fragtgebyr på 500 kroner blive tilbageholdt i det indbetalte beløb. Ved forgæves levering påregnes minimum 3 dages ekstra leveringstid, af hensyn til ny ruteplanlægning.

Opbæring af varer

Du bedes inden levering sikre dig, at der er fri og uhindret adgang til den endelige placering af produktet i din bolig. Du skal altså sikre dig, at varen frit kan passere trappeopgange, døråbninger, entre og lignende.

Hvis vi ikke kan levere varen af pladsmæssige hensyn, tilbageholder vi fragtgebyret ligesom der opkræves fragtgebyr for ny levering. Annulleres købet tilbageholdes fragtgebyret i det indbetalte beløb.

Chaufføren må af sikkerhedsmæssige hensyn ikke tage sine sko af under levering. Det er dit ansvar som kunde at sikre at gulvet er afdækket, hvis det er nødvendigt. Dette skal være sket inden chaufføren ankommer på adressen.

Modtagelse af defekte varer

Hvis emballagen er beskadiget ved levering, eller har tydelige tegn på defekt, skal der på fragtbrevet kvitteres for modtagelse med forbehold for eventuelle skader på indholdet. Kvitteres for modtagelse uden indsigelse, kan du ikke senere reklamere over transportskader på varen.

Beskadigelse af indbo/bolig ved levering.

Sker der ved levering skade på indbo eller bolig, skal dette noteres på fragtbrev eller følgesedlen. Opdages skaden først efter chaufførerne har forladt adressen, kontaktes vores kundeservice senest 24 timer efter levering har fundet sted. Oplys venligst ordrenummer ved henvendelse, og hav meget gerne dokumentation for skaden i form af billeder. Bedre Nætter kan ikke holdes til ansvar for skader på indbo, hvis ikke indsigelsesfristen overholdes.