Leveringsbetingelser

Levering

Ved køb på bedrenaetter.dk betaler du ikke noget fragtgebyr, når du vælger vores standardlevering. Vi leverer gratis til hele Danmark.

Levering sker via forskellige fragtfirmaer. Leveringstiden varierer og er angivet på hvert enkelt produkt. Ved den gratis leveringsform bliver dine varer leveret til kantstenen. Du står selv for at få varerne ind og opsat i det ønskede rum i din bolig.

Du modtager en mail den dag, vi afsender din vare fra vores lager.

Varer købt på bedrenaetter.dk leveres på forskellige måder afhængigt af varetypen.

Mindre varer (eksempelvis sengetøj) afsendes med GLS. Hvis du ikke er hjemme, når varen forsøges leveret, bliver den placeret i nærmeste pakkeshop, hvor den kan afhentes. Ved at kontakte GLS kan der dog arrangeres en ny levering.

Mellemstore varer (eksempelvis topmadrasser) afsendes med DSV (I Norge er det TNT). De tager kontakt til dig umiddelbart før levering. Kan varen ikke leveres, kontakter DSV dig igen og aftaler nyt leveringstidspunkt.

Ved vareforsendelser med GLS og DSV vil du desuden kunne følge med via et tracking ID, så du kan se, hvornår varen forventes leveret.

I forbindelse med større varer (senge, sovesofaer o. lign.) vil fragtmanden kontakte dig inden for 48 timer (2 hverdage), efter du har modtaget en e-mail fra os om, at din vare er afsendt fra vores lager. Når fragtmanden kontakter dig, er det for at aftale en dag, hvor det passer dig at få varen leveret. Fragtmanden kan ikke nødvendigvis opgive et specifikt tidspunkt på dagen, hvor varen leveres, men vil typisk give et estimat. Bemærk venligst at estimatet ikke ligger fast, da der kan være udefrakommende faktorer som eksempelvis trafik eller uheld, der kan skubbe leveringstidspunktet. Du kan desuden altid forvente at blive kontaktet cirka en halv time inden leveringen.

Levering til øer

Bor du på en ø, skal du være opmærksom på, at der kan være andre leveringsbetingelser. Levering til kantsten gælder kun for større øer som Bornholm, Samsø, Orø, Fanø og Ærø. Ved levering til andre, mindre øer er proceduren således: Varerne indleveres til færgens vareindlevering efter aftale med kunden. Herefter vil varerne stilles til afhentning i udleveringen på selve øen. Fragtmanden tager som altid kontakt inden for at få detaljerne på plads.

Leveringsbetingelser

Fragtmanden leverer varerne på leveringsadressen. Det er dit ansvar at oplyse den korrekte leveringsadresse.

Hvis der er valgt opbæring eller opbæring og montering, så leverer fragtmanden dine varer det sted på leveringsadressen, som du har bestemt, såfremt der er fri passage.

Bemærk, at vi ikke tilbyder opbæring, montering og bortskaffelse, hvis du bor på en ikke-brofast-ø.

Ønske leveringsdato

Det er muligt at ønske en bestemt leveringsdato. Vi vil forsøge at imødekomme dit ønske, men vi kan ikke garantere det. For at ønske en bestemt leveringsdato kan det ved bestilling tilføjes som en ordrekommentar. Alternativt kan du efter bestilling skrive en mail til [email protected], så tilføjer vi dit ønske til din ordre.

Ændring af leveringstidspunkt/forgæves levering

Ændring eller annullering af leveringstidspunkt eller adresse skal ske senest 2 dage inden aftalte leveringsdato. Ved senere ændring/annullering tilbageholdes et fragtgebyr på 500 kroner. Hvis du ikke er hjemme, når fragtmanden kommer, tilbageholder vi fragtgebyret, ligesom der opkræves fragtgebyr for en evt. ny levering. Annulleres købet efter leveringsdato er fastlagt, vil fragtgebyr på 500 kroner blive tilbageholdt i det indbetalte beløb. Ved forgæves levering påregnes minimum 3 dages ekstra leveringstid af hensyn til ny ruteplanlægning.

Opbæring af varer

Du bedes inden levering sikre dig, at der er fri og uhindret adgang til den endelige placering af produktet i din bolig. Du skal altså sikre dig, at varen frit kan passere trappeopgange, døråbninger, entre og lignende.

Er der ikke fri passage for fragtmanden, kan han nægte levering af frygt for at lave skade på indbo.

Hvis vi ikke kan levere varen af pladsmæssige hensyn, tilbageholder vi fragtgebyret, ligesom der opkræves fragtgebyr for ny levering. Annulleres købet, tilbageholdes fragtgebyret i det indbetalte beløb.

Chaufføren må af sikkerhedsmæssige hensyn ikke tage sine sko af under levering. Det er dit ansvar som kunde at sikre, at gulvet er afdækket, hvis det er nødvendigt. Dette skal være sket, inden chaufføren ankommer på adressen.

Montering

Hvis du har bestilt opbæring og montering, bærer fragtmanden varen ind og monterer den i det rum, du ønsker, såfremt der er fri passage.

Bemærk venligst, at vi ikke tilbyder montering af sengerammer og væghængte sengegavle, da vi af forsikringsmæssige årsager ikke kan bore i vægge.

Bortskaffelse

Ved bortskaffelse skal varen, som skal bortskaffes, være skilt, så den er til at tage med for fragtfirmaet. Ved eksempelvis sengerammer skal sengerammen skilles ad, inden fragtfirmaet ankommer, ved boxmadrasser skal benene være skruet af sengen. Generelt skal produkterne være i en form, hvor de er til at fragte ud af boligen for fragtfirmaet, uden der skal bruges tid på opdeling.

Modtagelse af defekte varer

Hvis emballagen er beskadiget ved levering eller har tydelige tegn på at være defekt, skal der på fragtbrevet kvitteres for modtagelse med forbehold for eventuelle skader på indholdet. Kvitteres for modtagelse uden indsigelse, kan man ikke senere reklamere over transportskader på varen.

Beskadigelse af indbo/bolig ved levering

Sker der ved levering skade på indbo eller bolig, skal dette noteres på fragtbrev eller følgesedlen. Opdages skaden først efter, chaufførerne har forladt adressen, kontaktes vores kundeservice senest 24 timer efter, levering har fundet sted. Ved henvendelse oplys venligst ordrenummer og hav meget gerne dokumentation for skaden i form af billeder. Bedre Nætter kan ikke holdes til ansvar for skader på indbo, hvis ikke indsigelsesfristen overholdes.