Privatlivspolitik

Bedre Nætter ApS respekterer dit privatliv, og vi beskytter dine personoplysninger. Denne Privatlivspolitik har til formål at oplyse dig om, hvordan Bedre Nætter ApS ("Bedre Nætter”)", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler dine personoplysninger, når du køber vores produkter og ydelser, gør brug af vores tjenester, besøger vores hjemmeside, og kommunikerer og i øvrigt interagerer med os, og vil oplyse dig om dine rettigheder.

Vi behandler kun dine personoplysninger i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik og gældende lovgivning, som vi er underlagt, herunder den Generelle Databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri bevægelighed for sådanne oplysninger (herefter ”GDPR”).

Vores Privatlivspolitik er inddelt i emner. Du kan tilgå de enkelte emner nedenfor ved at klikke på dem, eller ved blot at scrolle videre.


 1. HVEM ER DATAANSVARLIG?
 2. HVILKE INFORMATIONER INDSAMLER VI OG HVORDAN
 3. BEHANDLINGSFORMÅL OG RETSGRUNDLAG
 4. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
 5. OVERFØRELSER TIL TREDJELANDE
 6. HVOR LÆNGE GEMMER VI PERSONOPLYSNINGER
 7. SÅDAN UDØVER DU DINE RETTIGHEDER
 8. ÆNDRINGER TIL DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

1. Hvem er dataansvarlig?

Den dataansvarlige for aktiviteterne beskrevet i denne Privatlivspolitik er:

Bedre Nætter ApS
Søren Frichs vej 34B
8000 Aarhus C

CVR nr. 34613931

Hvis du har spørgsmål til Privatlivspolitikken, er du velkommen til at kontakte os på e-mail: [email protected]

Hvis du besøger vores sider, kommunikerer eller på anden måde interagerer med os på sociale medier, såsom Facebook og Instagram eller andre platforme, opfordrer vi dig til at læse de specifikke Privatlivspolitikker, som gælder for og kan tilgås på disse medier og platforme. Du skal være opmærksom på, at vi kan have et fælles dataansvar med udbyderen af det pågældende sociale medie.

2. Hvilke informationer indsamler vi og hvordan?

Nedenfor har vi oplyst, hvilke typer personoplysninger vi kan indsamle om dig, og hvordan vi indsamler dem. I afsnit 3 oplyser vi til hvilke formål og med hvilke retsgrundlag vi behandler dine personoplysninger.

Vi kan indsamle, behandle, opbevare og videregive forskellige typer personoplysninger om dig. Vi har grupperet dem, og anført eksempler, som følger:

 1. Kontaktoplysninger inkluderer dit navn og e-mail.

 2. Købsoplysninger inkluderer (leverings)adresse, telefonnummer, ordrenummer samt hvilke produkter du har købt og oplysninger om betalinger til og fra dig.

 3. Returoplysningerinkluderer årsag til returnering, fx forkert størrelse (kan også være uddybet med fritekst), produktets stand, ønskede returløsning (ombytning, gavekort eller tilbagebetaling), transport samt eventuelle bemærkninger i fritekstfelt.

 4. Ombytningsoplysninger inkluderer din vægt, hvor længe du har haft sengen, din typiske soveposition, dit køn, antal madrasser der skal ombyttes, nuværende madrasfasthed, ønsket ny madrasfasthed, transport samt eventuelle bemærkninger i fritekstfelt.

 5. Kundeservice inkluderer de spørgsmål og oplysninger du selv giver, når du bruger vores chat, sender os en e-mail, bruger vores erhvervskundekontaktformular eller ringer ind til os. Hvis du gennemfører et køb, gemmes dine Kontakt og Købsoplysninger. Hvis du har spørgsmål til et konkret køb, registreres dette på din ordre.

 6. Min Konto inkluderer Kontaktoplysninger, Købsoplysninger, Retur-og Ombytningsoplysninger som nævnt ovenfor, samt din ønskeliste, garantibeviser og manualer og vejledninger.

 7. Tekniske data inkluderer din IP-adresse, sessions ID, tidspunkt, browser type og version, tidszone og lokation, sprog, valuta, dine logindata (hvis logget ind) og hvilken platform du kom fra og søgehistorik. Hvis du har ringet ind til os, inkluderer det tidspunkt og varighed af opkald.

 8. Brugsdata inkluderer information om hvordan du bruger og interagerer med vores hjemmeside og sociale medieplatforme såsom Facebook, Instagram, m.fl.,

 9. Marketing- og kommunikationsdata inkluderer dine præferencer for modtagelse af markedsføring fra os og vores partnere samt dine foretrukne kommunikationsmidler.

I de fleste tilfælde modtager vi oplysningerne fra dig selv, når du besøger vores hjemmeside eller interagerer med os på sociale medier, køber vores produkter og tjenester, oprettes som medlem af vores kundeklub, anmoder om at modtage marketing fra os eller på anden måde kommunikerer med os. Hvis du har ansøgt om en delbetalingsordning, kan vi modtage oplysninger fra vores finansielle samarbejdspartner, som du indgår aftalen om delbetaling med.

Når du bruger med vores hjemmeside og platforme, kan vi automatisk indsamle Tekniske data og Brugsdata. Vi indsamler disse oplysninger ved hjælp af cookies og lignende teknologier. Vi kan også modtage Tekniske data om dig, hvis du besøger andre hjemmesider eller sociale medier, der benytter vores cookies. Vi bruger kun cookies – udover teknisk nødvendige cookies – hvis du har givet dit samtykke hertil. Du kan få yderligere informationer i vores Cookiepolitik.

3. Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi behandler kun dine personoplysninger, når lovgivningen tillader det. Oftest vil vi behandle dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 1. Hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en aftale vi er ved at indgå eller har indgået med dig, herunder håndtering af købet, levering, reklamation, ombytning osv. jf. GDPR Art. 6(1) (b).

 2. Hvis det er nødvendigt for overholdelse af en retlig forpligtelse, fx som følge af bogføringslovens krav, jf. GDPR Art. 6(1) (c).

 3. Hvis du har givet dit samtykke, jf. GDPR Art. 6(1) (a).

 4. Hvis det er nødvendigt for at varetage vores (eller en tredjeparts) legitime interesser, fx i forbindelse med markedsføring, for at kunne kommunikere med dig, teknisk vedligehold og brugeroptimering af vores hjemmeside og produkter, og vores legitime interesse i at kunne fastslå, forsvare eller gøre et retskrav gældende, og dine interesser og grundlæggende rettigheder ikke går forud herfor, jf. GDPR Art. 6(1) (f).

Klik her, hvis du ønsker at se en detaljeret oversigt over hvilke af dine personoplysninger vi behandler, for at opnå de forskellige formål, samt de retsgrundlag vi baserer behandlingen på. Vi har også anført hvad vores legitime interesser er, der hvor det er relevant og foretaget relevante interesseafvejninger. Kontakt os på [email protected] hvis du ønsker at modtage mere information om vores interesseafvejninger.

Vi behandler ikke følsomme oplysninger om dig, som defineret i GDPR Art. 9.

4. Modtagere af personoplysninger

Vi kan også videregive dine personoplysninger til tredjeparter:

 • Når det er nødvendigt for at opfylde formål oplistet i afsnit 3.
 • Når vi i medfør af lovgivningen er forpligtet eller berettiget til at videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder såsom SKAT og retshåndhævende myndigheder.
 • Når det er nødvendigt for at vores leverandører kan fremstille produkter du har bestilt til hjemmelevering.
 • Hvis du foretager et køb på vores hjemmeside, kan din betaling behandles af en betalingstjenesteudbyder, der fungerer som selvstændig dataansvarlig.
 • Hvis du har en del betalingsordning, kan vi overføre vores ret til at modtage betaling til og dele relevante oplysninger med finansieringspartnere, der finansierer dit køb og administrerer dine betalinger
 • På vores hjemmeside kan der blive sat cookies på din enhed, indsamlet data og delt med tredjeparter. Vi opfordrer dig til at gennemgå vores Cookiepolitik og Cookieindstillinger, der er tilgængelige på hjemmesiden, for at få mere information om disse tredjeparter og formål hvortil data indsamles. Vi bruger kun cookies – udover teknisk nødvendige cookies – hvis du har givet dit samtykke hertil.
 • Vi kan overdrage dine personoplysninger til enhver person eller juridisk enhed, som opkøber hele eller dele af vores forretning, eller som vi fusionerer med.
 • Når vi vurderer, at videregivelse er nødvendig for at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares, beskytte din sikkerhed eller andres, efterforske bedrageri eller besvare anmodninger fra offentlige myndigheder.

Vi overlader personoplysninger til vores betroede leverandører, som leverer visse tjenester til os, og behandler dine personoplysninger på vores vegne og er underlagt vores instruks, f.eks. hosting af data, vedligehold af it-systemer, administration af salg på vores hjemmeside, kommunikation, markedsføring, administration af vores interesser på sociale medieplatforme, kundesupport- og service, betalingshåndtering, levering af produkter til dig, analyser og andre tjenester. Disse leverandører kan have adgang til dine personoplysninger med det formål at levere de aftalte tjenester til os. Vi tillader ikke vores leverandører at behandle personoplysninger, som vi deler med dem, til andre formål end at levere de aftalte tjenester til os. Vi har indgået databehandleraftaler med leverandører, som behandler personoplysninger.

5. Overførsler til tredjelande

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere udenfor EU eller EØS, medmindre vi har sikret overholdelse af GDPR, kapitel V.

Nogle af vores leverandører er etableret uden for EØS, herunder i USA, så deres behandling af dine personoplysninger vil indebære en overførsel af data uden for EØS. For at sikre, at dine personoplysninger nyder tilstrækkelig beskyttelse, har vi sikret os, at der er implementeret sikkerhedsforanstaltninger, som muliggør overførslen, herunder hvor EU-Kommissionen har fastslået, at det pågældende tredjeland har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau; eller ved brug af EU-Kommissionens godkendte Standardkontraktbestemmelser (”SCCs”), som giver personoplysninger en, i det væsentligste, tilsvarende beskyttelse, som i Europa.

Hvis du ønsker yderligere information om vores databehandlere, der er etableret uden for EØS, og de sikkerhedsforanstaltninger, der er etableret for at muliggøre overførslen af personoplysninger, kan du sende din forespørgsel til os på [email protected].

6. Hvor længe gemmer vi personoplysninger?

Vi opbevarer de personoplysninger vi indsamler, så længe vi har et legitimt formål med at opbevare dem. Når vi ikke længere har et legitimt formål og behov for at behandle dine personoplysninger, sletter vi dem.

Kontakt, Købs-, Retur- og Ombytningsoplysninger opbevares for at dokumentere køb du har foretaget og aftaler vi har indgået, og af hensyn til bogførings- og skattemæssige forpligtelser, i 5 fulde regnskabsår, efter udløbet af det år, hvortil købet eller aftalen knytter sig, eller det senere tidspunkt købesummen var fuldt betalt.

Garanti

Øvrige data såsom navn, adresse, e-mail, telefonnummer, ordrebekræftelse, bogføringsdato, forfaldsdato, bilagsdato og produktnummer opbevares i op til 10 år for at kunne stille en sikkerhed i, at kundens ordrebekræftelse er validt og kan afhjælpe kundens behov i en eventuel garantisag.

Oplysninger tilknyttet ”Min Konto”, opbevares (indtil du sletter kontoen eller har været inaktiv i 5 år). Hvis du vælger at slette den, slettes din loginadgang. Du skal dog være opmærksom på, at vi kan være forpligtet til at opbevare visse data i op til 5 år fra udgangen af regnskabsåret, som beskrevet ovenfor.

Brugsdata, Marketing og Kommunikationsdata, som bruges til at udarbejde markedsføring, gemmes i op til 2 år. Hvis du har givet dit samtykke til at modtage markedsføring, opbevarer vi bevis herfor indtil 2 år efter sidste gang vi brugte dit samtykke til at sende markedsføring. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, stopper vi øjeblikkeligt med at sende markedsføring til dig.

Tekniske data opbevares i 13 måneder fra indsamlingstidspunktet.

Oplysninger kan opbevares i en længere periode, hvis vi er forpligtet hertil ved lov, eller hvis opbevaring er nødvendigt for at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares.

7. Sådan udøver du dine rettigheder

Du har visse rettigheder, når det kommer til behandling af dine personoplysninger. Nedenfor er der en oversigt over dine rettigheder, hvordan du udøver dem, og eventuelle begrænsninger heri.

Under visse omstændigheder har du ret til at:

 • Anmode om indsigt i dine personoplysninger. Det giver dig mulighed for at modtage en kopi af personoplysninger, vi har registreret om dig, og sikre at vi behandler dem lovligt.
 • Anmode om berigtigelse af personoplysninger, som vi har registreret om dig. Det giver dig mulighed for at få mangelfulde eller urigtige oplysninger om dig berigtiget.
 • Anmode om at få slettet dine personoplysninger. Det giver dig mulighed for at anmode os om at slette eller fjerne personoplysninger, hvis der ikke er et tilstrækkeligt retsgrundlag til at fortsætte behandlingen. Bemærk venligst at vi ved lov er afskåret fra at slette registreringer i journaler.
 • Gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på baggrund af vores legitime interesser (eller en tredjeparts interesser), af grunde, der vedrører din særlige situation, som giver anledning til at gøre indsigelse. Du har desuden til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.
 • Anmode om begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Det giver dig mulighed for at anmode os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger til kun at opbevare den, for eksempel hvis du vil have os til at godtgøre deres rigtighed eller vores formål med at behandle dem.
 • Anmode om overførsel af dine personoplysninger til en anden dataansvarlig (også kendt som dataportabilitet).
 • Hvis vores behandling er baseret kun på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykket berører ikke lovligheden af behandlingen baseret på samtykket før det blev trykket tilbage.

Hvis du ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på [email protected]. Vi vil behandle din anmodning i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Du har ret til at klage til din lokale tilsynsmyndighed, hvis du er utilfreds med vores måde at behandle dine personoplysninger på. I Danmark kan du klage til Datatilsynet – du kan se mere her: Sådan klager du

8. Ændringer til denne privatlivspolitk

Denne Privatlivspolitik opdateres fra tid til anden, for at afspejle de til enhver tid gældende juridiske krav og vores behandling af personoplysninger. Vi opfordrer dig til at besøge vores hjemmeside regelmæssigt, hvor opdateret information om vores behandling af personoplysninger altid er tilgængelig.

Senest opdateret: 01 Februar 2022