Tiltro til tekstiler med OEKO-TEX-mærket

OEKO-TEX® er verdens førende sundheds- og miljømærkning for tekstiler. STANDARD 100 by OEKO-TEX®-mærket på produkter viser, at varen er testet og godkendt ud fra de krav, den internationale OEKO-TEX®-forening har stillet. Krav, der drejer sig om indholdet af kemiske stoffer, der kan - eller mistænkes for at kunne - skade helbred eller miljø. Navnet OEKO-TEX® betyder, at man har med human-økologiske tekstiler at gøre. Det indebærer, at det ikke har skadelig effekt på menneskers sundhed og helbred. Mærket er altså din garanti for, at produktet overholder kravet om ikke at indeholde en række sundhedsskadelige stoffer, eller stoffer der mistænkes for at være sundhedsskadelige.

STANDARD 100 by OEKO-TEX®-mærket har tilnavnet “TILTRO TIL TEKSTILER”, og det er kun muligt at opnå, hvis alle dele af et produkt lever op til de opsatte kriterier. Med et OEKO-TEX®-mærke overholder produktet eksempelvis lovgivningen om potentielt kræftfremkaldende azo-farvestoffer og om nikkel i metaltilbehør, f.eks. lynlåse og trykknapper. OEKO-TEX®-mærkningen stiller desuden højere krav til de sundhedsmæssige standarder og er langt mere omfattende, end lovgivningen i Danmark og EU (REACH) kræver.

Oeka Tex mærket - en familie der sover

4 produktklasser

STANDARD 100 by OEKO-TEX®-mærket kan inddeles i fire produktklasser afhængig af mængden af tilladte restkemikalier i det endelige produkt. Jo mere intenst et tekstil er i kontakt med huden, jo strengene er kravene. De produkter, der lever op til de strengeste krav, certificeres til klasse I-standarden og kan også anbefales til børn under 3 år. Hos Bedre Nætter forhandler vi udelukkende produkter, der tilhører Klasse I og Klasse II. Du kan læse mere om de fire produktklasser her.

OEKO-TEX er en demokratisk forening, der 2-3 gange om året diskuterer og stemmer om forbedringer af standarder, prøvningssystem og testmetoder ud fra ny lægefaglig viden om sundheds- og miljøskadelige stoffer, ny lovgivning om kemikalier og udviklingen på tekstilområdet. På den måde er OEKO-TEX-mærket din garanti for, at produktet hele tiden lever op til de gældende krav, der er inden for sundhedsmærkning.

Du kan læse mere om de aktuelle STANDARD 100-testkriterier her.

  • OEKO-TEX® betyder, at der er tale om human-økologiske tekstiler. Det indebærer, at tekstilet hverken har en skadelig effekt på vores sundhed eller helbred. OEKO-TEX-mærket er altså din garanti for, at produktet overholder kravet om ikke at indeholde en række sundhedsskadelige stoffer eller stoffer, der mistænkes for at være sundhedsskadelige.

  • OEKO-TEX-certificeringen er vigtigt, fordi det er en garanti for de absolut bedste materialer. Vi vil gerne passe på dig og din krop, og derfor har vi udelukkende valgt de bedste materialer. Når et produkt er mærket med OEKO-TEX, beviser det, at produktet overholder samtlige lovgivninger, som alle har til formål at beskytte dig og miljøet.